بخش آزمایشگاه

در آزمایشگاه شرکت ترکمن دشت چه خبر؟

آزمون کنترل کیفی آرد

در آزمایشگاه شرکت تولیدی آرد ترکمن دشت، پس از اتمام کار محصول نهایی نمونه برداری شده جهت اطمینان از صحت کار تولید، نمونه را به واحد کنترل کیفی انتقال می دهند تا آزمایشات مربوطه روی نمونه صورت پذیرد.

در واحد کنترل کیفی بر روی نمونه آرد آزمایشاتی نظیر شیمیایی، میکروبی صورت می پذیرد. که آزمایشات شیمیایی شامل رطوبت، گلوتن PH، خاکستر، خاکستر غیر محلول در اسید، اسیدیته، پروتئین، اندازه گیری ذرات و از همه مهمتر آزمون غنی سازی آرد صورت می پذیرد.

آزمون رطوبت، جهت مناسب بودن رطوبت آرد تولیدی بر اساس استاندارد ملی انجام می شود. چنانچه رطوبت محصول بالاتر از حد مجاز باشد سبب کپک زدگی و کلوخه شدن محصول در کیسه ها می شود.

آزمون گلوتن، گلوتون بخشی از پروتوئین های موجود در آرد می باشد که این آزمون جهت اطمینان از کیفیت آرد تولیدی، چنانچه پایین تر از حد مجاز باشد سبب پاره شدن خمیر تهیه شده در نانوایی می گردد.

آزمون PH، این آزمون میزان اسیدی و قلیای بودن آرد موردنظر را در بر دارد که بازده آن بر اساس استاندارد ملی ۶/۵ – ۵/۶ می باشد.

آزمون خاکستر، جهت تعیین میزان مواد آلی و معدنی موجود در آرد این آزمون انجام می شود. 

آزمون خاکستر غیر محلول در اسید، میزان شن و ماسه موجود در آرد را نشان می دهد. چنانچه دستگاه شن گیر به طرو کامل کار نکند، در این آزمون میزان شن و ماسه موجود در آرد را مشخص می کند.

آزمون اسیدیته: مشخص کننده میزان کهنگی آرد تولیدی میباشد.

آزمون پروتئین: مشخص کننده میزان پروتئین موجود در آرد بر اساس استاندارد ملی می باشد.

اندازه گیری ذرات آرد، ذرات آرد تولیدی با توجه به عبور از الک های استاندارد، در صورت نامناسب بودن ذرات از نظر نرمی یا زبری توسط این آزمون مشخص می شود.