ماشین‌آلات آرد ترکمن دشت​

ماشین آلات و تکنولوژی ویژه برای تولید مرغوب ترین آرد

سیلو بتنی

ذخیره سازی مطمئن گندم به تفکیک واریته های مختلف کیفی

سنگ گیر

توضیحات بیشتر

توزین اتوماتیک ورودی خط تولید

توضیحات بیشتر

ماشین آلات

نمای کلی از ماشین آلات شرکت آرد ترکمن دشت

کاراسل

بسته بندی بدون دخالت دست در شرایط کنترل شده محیط انبارها​

والس

رعایت اصول آسیابانی با تنظیم دقیق دستگاه ها جهت تولید محصولی با درصد آسیب نشاسته ایده آل​

سیکلون

دستگاه سیکلون یا سایکلون سیستم های جمع آوری کننده ذرات مبتنی بر نیروی گریز از مرکز

بار ریز آرد و سبوس

توضیحات بیشتر

بار ریز آرد و سبوس

توضیحات بیشتر

الک کورپا

استفاده از ماشین آلات ویژه با تکنولوژی مدرن جهت کاهش بار میکروبی محصول نهایی

سایکلون هوا

توضیحات بیشتر

هواکش

هواکش در صنعت آرد سازی